Technical Risk and Recovery Engineers

header_tc(2)
24/7
telefoon

Tel. +31 (0)33 453 50 30

Afbeelding: icon_trainingen


NEN 3140
Inhoud van de aanwijsbrief en voorbeeld aanwijsbrief

Inhoud van de aanwijsbrief

Alle personen, met uitzondering van leken, behoren schriftelijk te worden aangewezen.

Het is hierbij noodzakelijk dat zowel de persoon die aanwijst als de persoon die wordt aangewezen ervan overtuigd zijn dat aan alle voorwaarden wat betreft kennis, opleiding, middelen etc. is voldaan.

Een aanwijsbrief bevat minimaal

 • Naam, geboortedatum, functie en handtekening van de aan te wijzen persoon.
 • Ingangsdatum van de aanwijzing. Hierbij is de geldigheidsduur optioneel maar een goede werkwijze is om deze aan de instructie interval te verbinden.
 • Het soort aanwijzing (IV, WV, VP, VOP).
 • Een beschrijving van de installaties, ruimten en werkzaamheden waarvoor de aanwijzing geldig is.
 • Een beschrijving van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de aanwijzing.
 • Een beschrijving van de voor de persoon beschikbare gereedschappen, hulpmiddelen en PBM.
 • Plaats en datum van de aanwijzing.
 • Naam, functie en handtekening van de persoon die aanwijst.

Aanwijsbrief Vakbekwaam Persoon

Onderstaande aanwijsbrief is een algemeen toepasbare aanwijsbrief voor het aanwijzen van personen als Vakbekwaam Persoon.

Deze aanwijsbrief kan als basis dienen voor een specifieke implementatie binnen uw organisatie. Hierbij is het belangrijk dat de aanwijsbrief is gericht op de feitelijke situatie, de persoon onderricht heeft ontvangen en de werkzaamheden in procedures zijn beschreven.

Aanwijzing volgens NEN 3140 bepaling 4.2.101

Naam:

Functie:

Geboortedatum:

Is met ingang van DAG MAAND JAAR door ondergetekende aangewezen als

Vakbekwaam Persoon (VP)

in het kader van de NEN 3140:2011 + A1:2015.

Deze aanwijzing is geldig tot uiterlijk DAG MAAND JAAR.

Deze aanwijzing is geldig voor de volgende elektrische installaties:

 • Naam / locatie installatie

Deze aanwijzing is geldig voor:

 • Het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden zoals beproeven en meten, repareren, vervangen, aanpassen, uitbreiden en installeren;
 • Het, na toestemming van de IV/WV, schakelen in deze installaties.
 • BEDRIJFSSPECIFIEKE AFSPRAKEN
 • …………………………………………………………………………………..

Deze aanwijzing geldt niet voor:

 • BEDRIJFSSPECIFIEKE UITSLUITINGEN
 • …………………………………………………………………………………..

De aangewezene verklaart:

 • Instructie te hebben ontvangen over het veilig werken aan elektrische installaties conform de NEN 3140;
 • Specifiek instructie te hebben ontvangen over het werken onder spanning;
 • Een “cursusboek NEN 3140” te hebben ontvangen;
 • Op de hoogte te zijn met de binnen de organisatie geldende procedures met betrekking tot het werken aan elektrische installaties;
 • …………………………………………………………………………………..

De werkverantwoordelijke verklaart dat de aangewezene de beschikking heeft over:

 • de gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van bovenstaande werkzaamheden.

 

Plaats: LOCATIE

Datum: DAG MAAND JAAR

 

 

NAAM AANWIJZER                                                                       NAAM AAN TE WIJZEN PERSOON