Technical Risk and Recovery Engineers

header_tc(2)
24/7
telefoon

Tel. +31 (0)33 453 50 30

Afbeelding: icon_trainingen


NEN 3140
Bepalen van de instructiefrequentie

Instructiefrequentie

Volgens de NEN 3140 hoort de instructie periodiek te worden herhaalt. Het is aan te raden om dit per categorie aangewezen persoon uit te voeren en vast te leggen.

Voor het bepalen van de tijd tussen twee opeenvolgende instructie geeft de norm in bijlage E een handvat. De volgende factoren worden hierbij in acht genomen:

 • A. Ervaring van de personen
 • B. Aard van de werkzaamheden
 • C. Frequentie waarmee de werkzaamheden worden uitgevoerd
 • D. Werkomstandigheden
 • E. Omgeving van de werkplek
 • F. Mate van toezicht
 • G. Mate van verandering van de werkzaamheden
 • H. Ervaring met betrekking tot (bijna) ongevallen
Zie voor de volledige versie NEN 3140, bijlage E.
NEN 3140 Figuur E1.

Uitvoeren van de methodiek

Elke factor krijgt een getalsweging (de rechter kolom). Met alle factoren opgeteld kan dan een instructietermijn worden afgelezen uit figuur E1.

Enkele voorbeelden van veel voorkomende instructietermijnen zijn:

 • 40 punten (twee jaar)
 • 30 punten (twee en een half jaar)
 • 20 punten (drie jaar)

 

De factoren en getalswegingen

A. Ervaring van de personen

Veel 0
Weinig 10

 

B. Aard van de werkzaamheden

Eenvoudig 0
Gemiddeld 5
Complex 10

 

C. Frequentie waarmee de werkzaamheden worden uitgevoerd

Zelden 5
Regelmatig 0
Vaak 5

 

D. Werkomstandigheden

Volledig spanningsloos. 0
Regelmatig in de nabijheid van actieve delen. 5
Zo nu en dan onder spanning werken. 10

 

E. Omgeving van de werkplek

Overzichtelijk en met weinig gevaren. 0
Onoverzichtelijk of met veel gevaren. 10

 

F. Mate van toezicht

Zelden 10
Regelmatig 5
Voortdurend 0

 

G. Mate van verandering van de werkzaamheden

Weinig 5
Regelmatig 0

 

H. Ervaring met betrekking tot (bijna) ongevallen

Er is geen betrouwbare informatie beschikbaar. 10
Er is geen sprake van ernstige (bijna) ongevallen. 0
Er hebben één of meer ernstige (bijna) ongevallen plaatsgevonden. 10

 

-------

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de methodiek in bijlage E. De volledige methodiek, inclusief teksten van de wegingsfactoren en figuur E1, is te vinden in NEN 3140:2011 + A1:2015 (copyright NEN, www.nen.nl).