Technical Risk and Recovery Engineers

header_tc(2)
24/7
telefoon

Tel. +31 (0)33 453 50 30

Afbeelding: icon_trainingen


NEN 3140
Definities uit de NEN 3140

Definities

Op deze pagina worden enkele belangrijke begrippen uit de NEN 3140 uitgewerkt. In de norm zelf staan de volledige, originele, teksten.

Bedrijfsvoering

Het beheer noodzakelijk om de elektrische installatie en elektrische arbeidsmiddelen onder alle omstandigheden te kunnen laten werken;

inclusief alle elektrotechnische en niet-elektrotechnische werkzaamheden, zoals schakelen, regelen, bewaken en onderhoud.

Elektrische arbeidsmiddelen

Machines, gereedschappen, persoonlijke beschermingsmiddelen, apparaten, voorzieningen, hulpmiddelen die bij het gebruik een elektrotechnisch veiligheidsrisico kunnen opleveren.

Elektrische installaties

Installaties ontworpen voor de opwekking, het transport, de omzetting, de distributie en het gebruik van elektrische energie;

deze kunnen tijdelijk, permanent, plaatsgebonden en verplaatsbaar zijn;

deze kunnen ook een deel zijn van omvangrijke machines.

NEN 3140

"Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning". De Nederlandse norm (NEN) voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied tot 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning.

Installatieverantwoordelijke (IV)

De persoon aangewezen als zijnde direct verantwoordelijk voor de veilige bedrijfsvoering.

Werkverantwoordelijke (WV)

De persoon aangewezen als zijnde direct verantwoordelijk voor de veiligheid van werkzaamheden.

Vakbekwaam Persoon (VP)

Een persoon aangewezen en met een relevante opleiding en ervaring voor de door hem uit te voeren werkzaamheden waardoor hij in staat is gevaren veroorzaakt door elektriciteit te onderkennen en  voorkomen.

Voldoende Onderricht Persoon (VOP)

Een persoon aangewezen en voldoende geïnstrueerd voor specifieke taken, werkzaamheden en het gebruik van elektrische arbeidsmiddelen waardoor hij in staat is gevarenveroorzaakt door elektriciteit te onderkennen en  voorkomen.

Leek

Een persoon die geen installatieverantwoordelijke, werkverantwoordelijke, vakbekwaam persoon of voldoende onderricht persoon is.